szybkie i korzystne kredyty pozabankowe

Jak wybrać korzystną pożyczkę, by na niej nie stracić?

Oferty instytucji bankowych i pozabankowych są naprawdę kuszące –korzystne pożyczki na 0 proc., decyzja w 15 minut czy minimum formalności. Osoby zdecydowane na zaciągnięcie zobowiązania mają szeroki wybór, dzięki któremu mogą dostosować formę pożyczki do indywidualnych potrzeb. Na jakie korzyści warto zwrócić uwagę przy podpisaniu umowy?

Oprocentowanie to nie wszystko, by wciąż korzystną pożyczkę

O ile przy chwilówkach zdarzyć się może, że zwraca się taką sama kwotę, jaka została pożyczona to w przypadku pożyczek ratalnych takiej możliwości nie ma. Oprocentowanie jest niezwykle ważne dla całkowitego kosztu zobowiązania, dlatego w pierwszej kolejności każdy zainteresowany przeszukuje rankingi w celu znalezienia najniższego. Zazwyczaj okazuje się, że małe oprocentowanie wiąże się z koniecznością skorzystania z innych produktów firmy. W przypadku banków jest to założenie rachunku i posiadanie karty płatniczej. Według raportu NBP1 w III kwartale 2018 roku przeprowadzono 1,408 mld transakcji gotówkowych i bezgotówkowych z wykorzystaniem 40.4 mln kart płatniczych, których w stosunku do kwartału poprzedniego jest o 171 tys. więcej. Do takiego wzrostu przyczyniają się warunki otrzymania kredytu przez banki. Aby wziąć korzystną pożyczkę należy upewnić się, że proponowane produkty nie są płatne ani w początkowym okresie współpracy ani w późniejszym.

Kwota i okres spłaty dostosowany do potrzeb i możliwości

Nawet najbardziej korzystna pożyczka nie zostanie spłacona w terminie, jeśli budżet domowy nie udźwignie comiesięcznych rat. Przed zaciągnięciem zobowiązania należy zastanowić się:

 • Jaka kwota pożyczki będzie wystarczająca, ale też bezpieczna?
 • Jaka wysokość rat może być płacona każdego miesiąca?
 • Czy inne zobowiązania nie przyczynią się do opóźnień w spłacie?

Ostatnie pytanie jest niezwykle ważne. Raport półroczny Biura Informacji Kredytowej2 wskazuje, że około 80 proc. klientów sektora pożyczkowego posiada już inne zobowiązanie. Dokładne przeanalizowanie tej sytuacji pozwoli określić swoje możliwości finansowe i uniknąć wpadnięcia w spiralę długów.

kim jest żyrant. Prawa i obowiązki

Obowiązki informacyjne kredytodawcy – pożyczka dla zadłużonych 2019

Wiele osób stara się dziś o uzyskanie wsparcia finansowego na podstawie umowy nazwanej odnoszącej się do pożyczki od instytucji pozabankowej. Prawne aspekty tejże umowy są jasne i wskazują, jakie obowiązku informacyjne ciążą na pożyczkodawcy. Warto wiedzieć, co musi znaleźć się w umowie, by była ona uznana za ważną w 2019 roku.

Artykuł 13, czyli zapisy ustawy o kredycie konsumenckim

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z 2011 roku wraz ze zmianami, pożyczka dla zadłużonych w 2019 roku będzie musiała być dokładnie opisana w umowie, dodatkowo konieczne może być podżyrowanie kredytu. Jakie są podstawowe dane – wedle tegoż aktu prawnego – które należałoby w niej zawrzeć?

 1. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z tymi informacjami:
  1. imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
  2. rodzaj kredytu;
  3. czas obowiązywania umowy;
 1. całkowitą kwotę kredytu;
 2. terminy i sposób wypłaty kredytu

Czy prezentacja stóp procentowych w pożyczce dla zadłużonych w 2019 roku jest konieczna?

Jednak przedstawione tu punkty odnoszą się głównie do danych podstawowych. Tymczasem sam podpunkt siódmy wraz z podpunktami precyzuje coś, co każdego biorącego pożyczkę dla zadłużonych w 2019 roku z żyrantem powinno interesować szczególnie – kwestię stóp procentowych, a więc kosztów pożyczki.

 1. całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta;
  1. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania przedstawioną za pomocą reprezentatywnego przykładu, który obejmuje wszystkie założenia przyjęte do obliczenia tej stopy; w przypadku gdy konsument poinformował kredytodawcę o co najmniej jednym ze składników preferowanego przez siebie kredytu, takim jak okres obowiązywania umowy o kredyt lub całkowita kwota kredytu, składniki te powinny być uwzględnione w reprezentatywnym przykładzie;
  2. informację, że inne mechanizmy dokonywania wypłat mogą spowodować zastosowanie wyższej rocznej stopy oprocentowania – jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne sposoby dokonywania wypłat, w odniesieniu do których obowiązują różne opłaty i stopy oprocentowania, a kredytodawca korzysta z założenia.

Warto zatem zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest odpowiednie określenie całości kosztów kredytu.

kredyt dzięki gwarantowi

Pożyczka firmowa – jakie są jej warunki i czy zawsze potrzeba gwaranta?

Zadane w tytule pytanie odnosi się do osoby, która potwierdza i w pewien – prawnie uregulowany – sposób decyduje się być odpowiedzialnym za naszą pożyczkę. Zwykle z tego rodzaju działaniem mamy do czynienia w przypadku pożyczki firmowej na rozruch lub modernizację firmy. Na co jeszcze należy się przygotować w przypadku tego rodzaju pożyczki?

Gwarant pożyczki – osoba (nie)zbędna

Zacznijmy od gwaranta pożyczki. Jest to osoba, która gwarantuje rzetelność i zdolność kredytową każdego z kredytobiorców, a przy tym jest współodpowiedzialny za spłatę kredytu. Jeśli, na przykład, firma biorąca pożyczkę, nie byłaby w stanie jej zwrócić, wówczas osoba gwaranta musi zacząć spłacać dług za nią. To ważne zobowiązanie, które jest w wielu bankach i firmach parabankowych. Ale nie wszystkich.

Czego możemy oczekiwać od pożyczki firmowej?

Od pożyczki firmowej możesz oczekiwać przede wszystkim korzystnych warunków. Co to oznacza?

 • Niski procent, wygodne raty i elastyczność w spłacaniu.
 • Szybki dostęp do dużej gotówki.
 • Gotówka na konkretny cel – rozruch firmy lub jej rozwój.
 • Chętne dofinansowanie innowacyjnych projektów.
 • Osobne konto i osobna karta.

Jednak to nie wszystko. Biorąc pod uwagę warunki każdej z pożyczek, bardzo często są one korzystne dla młodych firm. Otrzymują one wsparcie zaledwie kilka miesięcy po starcie, gdy pierwszy boom już minie i potrzeba pomysłów na dalszą działalność.

Na rozruch czy na rozwój?

Zatem na co lepiej otrzymać wsparcie? Łatwiej jest zdecydowanie otrzymać pożyczkę na rozwój firmy, a więc na technologie, modernizację sprzętu czy inne kwestie związane ze zmianami, jakie w niej mają zajść. Często wówczas gwarant pożyczki nie jest tak potrzebny. Jednak kredyty i pożyczki na start to również dobry pomysł, choć czasami wpływa na znaczne ograniczenie rozwoju.

Warto zatem postawić na pożyczkę wówczas, gdy wiemy, że nam się to opłaci i będziemy w stanie lepiej wykorzystać pozyskane pieniądz i po prostu na tym zarobić.

reklamacja do banku, kradzież gotówki

Czy bank odpowiada za kradzież pieniędzy z konta?

Kradzież pieniędzy z konta dla poszkodowanego oznaczała zazwyczaj tylko tyle, że pozostał bez środków do życia. Znalezienie oszusta graniczy z cudem, natomiast bank oddala zarzuty, jakoby jego system zabezpieczeń zawinił, natomiast jako winnego wskazuje samego poszkodowanego, który swoimi działaniami mógł przyczynić się do ułatwienia złodziejowi dostania się do konta. Obecnie jednak ten trend zmienia się na korzyść ofiar oszustwa.

Kiedy bank musi zwrócić ukradzione pieniądze?

Wcześniej to poszkodowany musiał znaleźć dowody na to, że nie jest winien sytuacji i swoimi działaniami nie przyczynił się do kradzieży. Obecnie sąd wskazuje, że to bank musi udowodnić zarzuty wobec poszkodowanego. Jeśli mu się to nie uda, zgodnie z art. 46 Ustawy o usługach płatniczych będzie musiał zwrócić poszkodowanemu równowartość skradzionej kwoty: „[…] w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej dostawca płatnika niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika, lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej”.

Sygnatury spraw, w których sąd orzekł na korzyść okradzionego:

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 15 stycznia 2016 roku; sygn. akt I C 307/15
 • Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku z dnia 15 lutego 2017 roku; sygn. akt I C 342/16
 • Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia z 28 września 2015 roku; sygn. II C 383/15.

Jak wygląda postępowanie po kradzieży pieniędzy z konta internetowego?

Pierwszy krokiem poszkodowanego jest złożenie reklamacji do banku. Ten niechętnie je przyjmuje, zarzucając klientowi, że nienależycie korzystał z konta, a więc nie wylogował się po dokonanej transakcji, dokonywał podejrzanych transakcji lub wprowadził wirus na komputer lub urządzenie mobilne, w wyniku którego z konta zniknęły pieniądze. Sprawa zatem kierowana była do sądu, gdzie to oszukany musiał się bronić i udowodnić, że to nie jego działania przyczyniły się do kradzieży, ale niedostatecznie dobry system zabezpieczeń banku.

CIT

Zmieniły się stawki podatku CIT na rok 2017

Zmiany wysokości stawki podatku CIT niosą wiele korzyści dla przedsiębiorców o statusie małego podatnika. Nie zapomniano również o firmach rozpoczynających działalność. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma również swoją wady.

Próg, którego przekroczenie nie daje możliwości skorzystania ze stawki preferencyjnej

15 proc. podatku CIT zostanie zmniejszone do 9 proc. w przypadku przedsiębiorstw, które w roku poprzednim osiągnęły przychód nie większy niż 1,2 mln euro brutto (czyli z VAT) oraz w roku bieżącym tej samej kwoty – 1,2 mln euro, ale netto (czyli bez VAT). Firmy, którym udało się nie przekroczyć tego progu w zeszłym roku, jednak w bieżącym przychód wynosi więcej nie podlegają stawce preferencyjnej. Kwota ta przeliczana jest za złotówki według średniego kursu euro. Ustawa nie wyłącza nowych przedsiębiorców. W roku założenia działalności nie mają oni statusu małego podatnika, dlatego mają możliwość skorzystania z niższej stawki podatku od osób prawnych.

Dla kogo zmiany mogą być niekorzystne?

Przed nowelizacją jedynym warunkiem do obniżonego podatku CIT, a więc 15 proc. było nie przekroczenie progu w roku poprzednim. Obecnie przedsiębiorca musi spełnić dodatkowo szereg warunków wskazanych w art. 19.5. podpunkt 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wykazać, że w roku bieżącym również nie przekracza progu 1,2 mln euro przychodu. Dodatkowo ustawa nie przewiduje możliwości skorzystania z podatku preferencyjnego dla przedsiębiorstw, których dochody pochodzą z zysków kapitałowych. To znaczy podatek 9 proc. nie obejmie przychodów ze zbycia akcji w spółkach kapitałowych.

Podatnicy, którzy z powodu niespełniania wymienionych w ustawie warunków, będą zmuszeni do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19 proc. Okazuje się więc, że mimo korzyści dla wielu podatników, zwłaszcza nowych, nowelizacja wprowadza także wiele niekorzystnych zmian dla przedsiębiorców, którzy wcześniej mogli korzystać z niższej stawki.

Kiedy przedawnia się mandat?

Otrzymanie mandatu od policjanta lub innego funkcjonariusza, który posiada odpowiednie uprawnienia, nie zawsze wiąże się z jego niezwłocznym zapłaceniem. Wiele osób wykorzystuje inne możliwości, które mogą działać na ich korzyść, choć nie zawsze tak się dzieje.

Postępowanie po otrzymaniu mandatu

Kierowca nie jest zobowiązany do przyjęcia mandatu. Jeśli ma ku temu powody, może odmówić. W takiej sytuacji jednak sprawa zostanie skierowana do sądu. Warto mieć świadomość, że odmowa przyjęcia mandatu powinna wiązać się z pewnością, że wykroczenie nie zostało popełnione. W innym wypadku sąd może nałożyć karę jeszcze większą niż ta, która została zawarta w mandacie.

Innym rozwiązaniem, które jednak praktykowane jest dość rzadko to czekanie na przedawnienie się mandatu. Konsekwencje niezapłacenia grzywny pojawić się jednak mogą o wiele wcześniej. Najczęściej nim upłynie odpowiedni czas i mandat się przedawni, zaistniałą sytuacją zainteresuje się prawdopodobnie komornik lub Urząd Skarbowy.

Czy każdy mandat może ulec przedawnieniu?

Obecnie wystawiane mandaty dzielą się na trzy rodzaje. Mandat gotówkowy wydawany jest wtedy, kiedy osoba, która popełniła wykroczenie tylko tymczasowo przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub nie ma stałego miejsca zamieszkania. Mandat zaoczny wystawiany jest w sytuacji, kiedy wykroczenie zostało stwierdzone bez obecności sprawcy na miejscu zdarzenia (np. zaparkowanie pojazdu w niewłaściwym miejscu). Taki mandat wystawiony może być również na podstawie zarejestrowania przez fotoradar przekroczenia prędkości. Ostatnim rodzajem jest mandat kredytowy. Jest to najczęściej wystawiany mandat i tylko on może ulec przedawnieniu. Wydanie go następuje za poręczeniem odbioru i od jego daty opłata powinna być uiszczona w ciągu 7 dni. Mandat ten przedawnia się po roku, pod warunkiem, że nie zostało wszczęte postępowanie. Jeśli sprawa trafiła do sądu przed upłynięciem 12 miesięcy, termin przedawnienia przypada na trzy lata po jego odebraniu.

paliwo

Jak płacić mniej za paliwo?

Jeśli każda kolejna wizyta na stacji benzynowej sprawia, że zaczynasz rozważać, czy zamienić samochód na rower, pomyśl o wykorzystaniu sposobów, które pomogą zmniejszyć zużycie paliwa. Rozwiązania są niezwykle łatwe do wdrożenia, a pozwalają szybko poczuć różnicę. Wystarczy zaledwie kilka kroków do tego, by płacić mniej.

Krok 1. Ekonomiczny styl jazdy

Słysząc o takim prowadzeniu pojazdu na myśl przychodzi powolne toczenie się po jezdni. Nic bardziej mylnego. Ecodriving polega na płynnej jeździe, która nie musi być nudna. Zaleca się między innymi szybkie ruszanie z miejsca, tzn. szybkie osiągnięcie odpowiedniej prędkości – im krótszy jest ten proces, tym mniej paliwa się zużywa. Spalanie zmniejszy również unikanie jazdy „na luzie” oraz jazda na wyższym biegu, oczywiście dostosowanym do obrotów.

Krok 2. Odpowiedni stan techniczny pojazdu

Auto, którego zawieszenie będzie miało niewłaściwy układ przyczyni się nie tylko do zwiększenia spalania, ale również większego zużycia elementów, które się na nie składają. Zaleca się odwiedzanie mechanika lub stacji diagnostycznej częściej niż raz na rok. Warto zadbać o to, by układ hamulcowy był w pełni sprawny, a także sprawdzić stan oleju w silniku, stan filtrów i świec. Takie działanie niesie pozytywne skutki nie tylko w oszczędnościach na kupowaniu paliwa, ale również w zmniejszeniu kosztów eksploatacji. Regularne sprawdzanie stanu pojazdu pozwoli uniknąć większych usterek.

Krok 3. Korzystne oferty stacji benzynowych

By płacić za paliwo mniej warto wybierać te miejsca, w których ceny kształtują się korzystniej. W mieście, w którym znajduje się kilka stacji prawdopodobne jest znalezienie takiej, która będzie miała cenę za litr niższą nawet o kilka groszy od pozostałych. Najczęściej punkty takie oferują paliwo równie dobrej jakości, co pozostałe. Warto się jednak upewnić, czy tak jest w rzeczywistości. Oprócz kosztów zakupu paliwa, oszczędzić można wykorzystując rabaty oraz karty lojalnościowe. Przynależność do programu partnerskiego stacji benzynowej z pewnością pozwoli płacić mniej za paliwo.