CIT

Zmieniły się stawki podatku CIT na rok 2017

Zmiany wysokości stawki podatku CIT niosą wiele korzyści dla przedsiębiorców o statusie małego podatnika. Nie zapomniano również o firmach rozpoczynających działalność. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma również swoją wady.

Próg, którego przekroczenie nie daje możliwości skorzystania ze stawki preferencyjnej

15 proc. podatku CIT zostanie zmniejszone do 9 proc. w przypadku przedsiębiorstw, które w roku poprzednim osiągnęły przychód nie większy niż 1,2 mln euro brutto (czyli z VAT) oraz w roku bieżącym tej samej kwoty – 1,2 mln euro, ale netto (czyli bez VAT). Firmy, którym udało się nie przekroczyć tego progu w zeszłym roku, jednak w bieżącym przychód wynosi więcej nie podlegają stawce preferencyjnej. Kwota ta przeliczana jest za złotówki według średniego kursu euro. Ustawa nie wyłącza nowych przedsiębiorców. W roku założenia działalności nie mają oni statusu małego podatnika, dlatego mają możliwość skorzystania z niższej stawki podatku od osób prawnych.

Dla kogo zmiany mogą być niekorzystne?

Przed nowelizacją jedynym warunkiem do obniżonego podatku CIT, a więc 15 proc. było nie przekroczenie progu w roku poprzednim. Obecnie przedsiębiorca musi spełnić dodatkowo szereg warunków wskazanych w art. 19.5. podpunkt 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wykazać, że w roku bieżącym również nie przekracza progu 1,2 mln euro przychodu. Dodatkowo ustawa nie przewiduje możliwości skorzystania z podatku preferencyjnego dla przedsiębiorstw, których dochody pochodzą z zysków kapitałowych. To znaczy podatek 9 proc. nie obejmie przychodów ze zbycia akcji w spółkach kapitałowych.

Podatnicy, którzy z powodu niespełniania wymienionych w ustawie warunków, będą zmuszeni do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19 proc. Okazuje się więc, że mimo korzyści dla wielu podatników, zwłaszcza nowych, nowelizacja wprowadza także wiele niekorzystnych zmian dla przedsiębiorców, którzy wcześniej mogli korzystać z niższej stawki.