Chwilówki dla osób ze złą historią kredytową

Chwilówki dla osób ze złą historią kredytową – fakty i mity

Chwilówki dla osób ze złą historią kredytową to jeden z najpopularniejszych produktów finansowych firm pożyczkowych. Duża ilość zalet, takich jak minimum formalności czy oprocentowanie na 0 proc. przyciągają klientów z każdej grupy. Dużym zainteresowaniem cieszą się również wśród osób, które z różnych powodów nie mają dobrej historii kredytowej. Nie jest to jednak przeszkodą, ponieważ ten rodzaj pożyczek krótkoterminowych dostępny jest również dla nich.

FAKT: Osobę ze złą historią obejmują takie same standardy, co osobę z dobrą historią

Dla firm pożyczkowych nie istnieje podział na klientów z dobrą i złą zdolnością kredytową. Każdy traktowany jest sprawiedliwe, a oferty przygotowane tak, by można je było łatwo spełnić bez względu na sytuację finansową.

MIT: Chwilówki dla osób ze złą historią mają wyższe oprocentowanie

Firmy pożyczkowe oferujące chwilówki dla osób ze złą historią kredytową dbają o to, by były one jak najbardziej korzystne. Osoby, które widnieją w bazach mogą skorzystać nie tylko z niskiego oprocentowania, ale również z chwilówek na 0 proc.

FAKT: Osoba ze złą historią musi złożyć oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o dochodach to forma oceny zdolności klienta stanowiąca alternatywę dla sprawdzania go w bazach (art.9 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715) Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.)

MIT: Firmy pożyczkowe wymagają dochód uzyskiwany wyłącznie z tytułu umowy o pracę

Tak bywa najczęściej w bankach, dla których umowa o pracę to jeden z ważniejszych kryteriów, jakie musi spełnić wnioskujący. Firmy pożyczkowe czynią swoją ofertę dostępną również dla tych klientów, którzy umowy o pracę nie posiadają, za to uzyskują odpowiednio wysoki dochód ze świadczeń, stypendiów czy wynajmu nieruchomości.

Pożyczka z żyrantem online

Pożyczka z żyrantem online – cenne wskazówki i informacje

Niewielka zdolność kredytowa może stać na drodze do uzyskania gotówki. Banki i wiele firm pożyczkowych bazuje na informacjach znajdujących się w raportach BIK, KRD czy ERIF, które gromadzą, przechowują i przetwarzają dane o płatnikach. Choć nie zawsze mają one charakter negatywny, to mając opóźnienia w spłacie lub zbyt niskie dochody prawdopodobne jest, że będzie trzeba skorzystać z innych możliwości.

Dlaczego pożyczka z żyrantem online jest możliwa do uzyskania?

Kluczowym czynnikiem jest tutaj poręczyciel. Nie bez powodu firmy pożyczkowe udzielające pożyczek z żyrantem online mają spore wymagania nie tyle wobec pożyczkobiorcy, a przede wszystkim wobec gwaranta. Stanowi on bowiem zabezpieczenie instytucji udzielającej zobowiązanie – z jednej strony poświadcza solidność wnioskującego, z drugiej jest zabezpieczeniem na wypadek, gdyby jednak pożyczkobiorca przestał spłacać zobowiązanie. Wyjaśnia to art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., który jasno wskazuje, że:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.

Jakie wymagania musi spełniać żyrant? Kto może nim zostać?

  • Wiek od 18 do 75 lat, choć najczęściej spotykanym przedziałem jest od 25 do 65 lat.

  • Obywatelstwo polskie i zamieszkanie na terenie Polski.

  • Dobra zdolność kredytowa i/lub nieruchomość na własność. Większość firm pożyczkowych udzielających pożyczek z żyrantem wymaga tylko dobrej zdolności.

  • Żyrant nie może być w stanie upadłości konsumenckiej ani też nie może toczyć się wobec niego postępowanie w tej sprawie.

Często kryteria są bardziej rygorystyczne, jednak uzależnione jest to od indywidualnej oferty. Dobra wiadomość jest taka, że gwarantem nie musi być osoba z rodziny.

Więcej informacji finansowych znajdziecie pod tym adresem www gdzie również zapraszam.