kredyt dla zadłużonych

Kredyt dla zadłużonych – czy opinie w internecie mają sens?

Szukając oferty, czy to kredytu dla zadłużonych, czy sprzętu AGD, czy też obuwia jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów jest sprawdzenie opinii na temat wybranego produktu lub usługi. Czy można w ten sposób uzyskać rzetelne informacje? To kwestia sporna i zależy przede wszystkim od miejsc w sieci, w których opinie są poszukiwane. Bez względu na charakter treści, warto zachować do nich zdrowy dystans.

Krótki poradnik o opiniach w internecie

 1. Uwaga na emocje – zły dzień lub negatywny stosunek do czegoś to pierwszy krok to wystawienia złej oceny. W przypadku kredytów dla zadłużonych negatywne oceny wynikają zazwyczaj z nieumiejętnego zaciągania zobowiązań. Brak oceny kosztów dodatkowych czy swoich możliwości finansowych skutkuje zadłużeniem. Negatywne oceny pojawiają się również w przypadku odmowy udzielenia zobowiązania.

 2. W internecie opinię może wystawić każdy – warto zdobyć umiejętność rozpoznawania komentarzy i weryfikowania, które tworzone są na podstawie doświadczeń, a które przez osoby czerpiące z dodania pozytywnej oceny jakieś profity. Moda na influencerów rozwija się w niezwykle szybkim tempie.

Gdzie szukać opinii o kredycie dla zadłużonych?

Jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł są blogi finansowe prowadzone przez autorów o dużej wiedzy i doświadczeniu związanym z finansami. Wielu z nich, jak Rekin Finansów czy Jak oszczędzać pieniądze oferują ogrom informacji, rankingi oraz sprawdzone opinie na temat produktów finansowych oraz sposobów ich zaciągania. Opinie o kredycie dla zadłużonych znaleźć można również na forach internetowych. W tym przypadku należy jednak zachować dużo zdrowego rozsądku.

Kiedy opinie mogą być trafne?

Jeśli podczas przeglądania forum trafi się na jednogłośne opinie, a więc wyłącznie negatywne lub pozytywne, ich prawdziwość jest wielce prawdopodobna. Warto jednak zdobyć odpowiednią wiedzę i potrafić samemu ocenić, czy kredyt dla zadłużonych może być korzystny. Znajomość kosztów oprocentowania i kosztów pozaodsetkowych będzie tutaj niezwykle pomocna.

z czego wynika popularność pożyczek poza bankiem

Pożyczki pozabankowe bez baz – da się dostać pożyczkę widniejąc w BIK i KRD?

Każda osoba zadłużona, która potrzebuje gotówki ma ogromne wątpliwości, czy uda jej się uzyskać pieniądze. Banki w tej sytuacji są zgodne i stanowczo odmawiają niesolidnym klientom. Jedynym i korzystnym rozwiązaniem jest skorzystanie z firm pożyczkowych. Również w ich przypadku znajdą się instytucje, które nie podejmą takiego ryzyka, jednak dobrą wiadomością jest to, że wśród nich znajdują się parabanki, które przygotowują swoją ofertę specjalnie dla tej grupy klientów.

Pożyczki pozabankowe bez baz – na jakich zasadach można otrzymać chwilówkę?

Firmy pożyczkowe nie wymagają od swoich klientów zaświadczeń o dochodach lub innych dokumentów, które mogłyby potwierdzić zatrudnienie i wysokość wypłat. Natomiast wiele z nich domaga się oświadczenia ze strony wnioskującego, który potwierdza wysokość osiąganych dochodów. Jest to o tyle proste, że nie trzeba dostarczać dodatkowych dokumentów. Minimum formalności to kolejna zaleta pożyczek pozabankowych. Według raportu Citi Handlowy1 aż 36 proc. badanych wskazuje to jako powód, dlaczego skorzystaliby z chwilówki w nagłej sytuacji.

Mimo że oświadczenie wypełniane jest przez wnioskującego, to warto zaznaczyć, że dochody nie powinny być zawyżane. Każde oświadczenie wzbudzające wątpliwości może zostać sprawdzone.

Pożyczki pozabankowe bez baz – czy możliwe jest uzyskanie pożyczki długoterminowej?

Ten produkt finansowy dla osób zadłużonych często staje się jedyną szansą na wyjście z trudnej sytuacji. Pożyczki pozabankowe często alternatywą dla konsolidacji, dlatego możliwość uzyskania większej kwoty pieniędzy pozwala spłacić mniejsze zobowiązania i dzięki temu każdego miesiąca płacić jedną, mniejszą ratę. W tym przypadku jednak firmy pożyczkowe są ostrożne i stawiają na zabezpieczenie w formie poręczyciela. Osoba, która będzie gwarantem, w przeciwieństwie do dłużnika, musi posiadać dobrą zdolność kredytową, która jest dokładnie sprawdzana przez instytucję finansową.

szybkie i korzystne kredyty pozabankowe

Jak wybrać korzystną pożyczkę, by na niej nie stracić?

Oferty instytucji bankowych i pozabankowych są naprawdę kuszące –korzystne pożyczki na 0 proc., decyzja w 15 minut czy minimum formalności. Osoby zdecydowane na zaciągnięcie zobowiązania mają szeroki wybór, dzięki któremu mogą dostosować formę pożyczki do indywidualnych potrzeb. Na jakie korzyści warto zwrócić uwagę przy podpisaniu umowy?

Oprocentowanie to nie wszystko, by wciąż korzystną pożyczkę

O ile przy chwilówkach zdarzyć się może, że zwraca się taką sama kwotę, jaka została pożyczona to w przypadku pożyczek ratalnych takiej możliwości nie ma. Oprocentowanie jest niezwykle ważne dla całkowitego kosztu zobowiązania, dlatego w pierwszej kolejności każdy zainteresowany przeszukuje rankingi w celu znalezienia najniższego. Zazwyczaj okazuje się, że małe oprocentowanie wiąże się z koniecznością skorzystania z innych produktów firmy. W przypadku banków jest to założenie rachunku i posiadanie karty płatniczej. Według raportu NBP1 w III kwartale 2018 roku przeprowadzono 1,408 mld transakcji gotówkowych i bezgotówkowych z wykorzystaniem 40.4 mln kart płatniczych, których w stosunku do kwartału poprzedniego jest o 171 tys. więcej. Do takiego wzrostu przyczyniają się warunki otrzymania kredytu przez banki. Aby wziąć korzystną pożyczkę należy upewnić się, że proponowane produkty nie są płatne ani w początkowym okresie współpracy ani w późniejszym.

Kwota i okres spłaty dostosowany do potrzeb i możliwości

Nawet najbardziej korzystna pożyczka nie zostanie spłacona w terminie, jeśli budżet domowy nie udźwignie comiesięcznych rat. Przed zaciągnięciem zobowiązania należy zastanowić się:

 • Jaka kwota pożyczki będzie wystarczająca, ale też bezpieczna?
 • Jaka wysokość rat może być płacona każdego miesiąca?
 • Czy inne zobowiązania nie przyczynią się do opóźnień w spłacie?

Ostatnie pytanie jest niezwykle ważne. Raport półroczny Biura Informacji Kredytowej2 wskazuje, że około 80 proc. klientów sektora pożyczkowego posiada już inne zobowiązanie. Dokładne przeanalizowanie tej sytuacji pozwoli określić swoje możliwości finansowe i uniknąć wpadnięcia w spiralę długów.

kim jest żyrant. Prawa i obowiązki

Obowiązki informacyjne kredytodawcy – pożyczka dla zadłużonych 2019

Wiele osób stara się dziś o uzyskanie wsparcia finansowego na podstawie umowy nazwanej odnoszącej się do pożyczki od instytucji pozabankowej. Prawne aspekty tejże umowy są jasne i wskazują, jakie obowiązku informacyjne ciążą na pożyczkodawcy. Warto wiedzieć, co musi znaleźć się w umowie, by była ona uznana za ważną w 2019 roku.

Artykuł 13, czyli zapisy ustawy o kredycie konsumenckim

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z 2011 roku wraz ze zmianami, pożyczka dla zadłużonych w 2019 roku będzie musiała być dokładnie opisana w umowie, dodatkowo konieczne może być podżyrowanie kredytu. Jakie są podstawowe dane – wedle tegoż aktu prawnego – które należałoby w niej zawrzeć?

 1. Kredytodawca lub pośrednik kredytowy przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany podać konsumentowi, na trwałym nośniku, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z tymi informacjami:
  1. imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
  2. rodzaj kredytu;
  3. czas obowiązywania umowy;
 1. całkowitą kwotę kredytu;
 2. terminy i sposób wypłaty kredytu

Czy prezentacja stóp procentowych w pożyczce dla zadłużonych w 2019 roku jest konieczna?

Jednak przedstawione tu punkty odnoszą się głównie do danych podstawowych. Tymczasem sam podpunkt siódmy wraz z podpunktami precyzuje coś, co każdego biorącego pożyczkę dla zadłużonych w 2019 roku z żyrantem powinno interesować szczególnie – kwestię stóp procentowych, a więc kosztów pożyczki.

 1. całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta;
  1. rzeczywistą roczną stopę oprocentowania przedstawioną za pomocą reprezentatywnego przykładu, który obejmuje wszystkie założenia przyjęte do obliczenia tej stopy; w przypadku gdy konsument poinformował kredytodawcę o co najmniej jednym ze składników preferowanego przez siebie kredytu, takim jak okres obowiązywania umowy o kredyt lub całkowita kwota kredytu, składniki te powinny być uwzględnione w reprezentatywnym przykładzie;
  2. informację, że inne mechanizmy dokonywania wypłat mogą spowodować zastosowanie wyższej rocznej stopy oprocentowania – jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne sposoby dokonywania wypłat, w odniesieniu do których obowiązują różne opłaty i stopy oprocentowania, a kredytodawca korzysta z założenia.

Warto zatem zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest odpowiednie określenie całości kosztów kredytu.

Restrukturyzacja zadłużenia

Zobowiązanie zaciągnięte wobec banku i utrata pracy to sytuacja, w której nikt nie chciałby się znaleźć. Okazuje się jednak, że z takich lub innych powodów duży odsetek Polaków ma problem ze spłacaniem kredytu lub pożyczki. Niektóre banki jednak wychodzą naprzeciw i proponują rozwiązania pozwalające kredytobiorcy przywrócić płynność finansową i wrócić do spłacania rat.

Porozumienie z bankiem

Restrukturyzacja zadłużenia to możliwość ustalenia nowych warunków spłaty kredytu. Konieczne jest jednak skorzystanie z tego rozwiązania zanim ilość niespłaconych rat będzie duża na tyle, że bank nie będzie chciał podejmować żadnych rozmów. Jeśli więc spodziewasz się, że wkrótce Twoja sytuacja finansowa z różnych powodów ulegnie niekorzystnej zmianie, rozważ udanie się do banku już teraz. Możliwości jest kilka, jednak nie każdy bank zgadza się na wszystkie. Wiele instytucji odmawia korzystania z takich rozwiązań.

Jednak te banki, które chcą pomóc swoim klientom, a jednocześnie odzyskać swoje pieniądze bez pomocy komornika idą na ugodę i pozwalają dostosować harmonogram spłat to obecnej sytuacji finansowej kredytobiorcy.

Rodzaje restrukturyzacji zadłużenia

Posiadając dwa osobne kredyty można ubiegać się o ich konsolidację, a więc połączenie i zmniejszenie sumy dwóch rat w jedną mniejszą, ale za to na dłuższy okres kredytowania. Podobnie w przypadku jednego zadłużenia można bieżące raty zmniejszyć. Niektóre banki oferują także możliwość przesunięcia okresu kredytowania. Co to oznacza? Klient nie będzie płacił rat przez kilka kolejnych miesięcy, dzięki czemu zyska okazje na poprawienie swojej sytuacji finansowej, a raty zostaną albo dodane na koniec kredytowania albo ostatnie raty zostaną powiększone o te, od których zrobiona została przerwa.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Restrukturyzacja zadłużenia dokonywana jest na podstawie przedstawienia aktualnej i przyszłej sytuacji finansowej, a także aktualnego poziomu zadłużenia. Każdy bank ma indywidualne kryteria, które kredytobiorca musi spełnić, by móc zmienić warunki kredytowania.

 

Więcej ciekawostek na temat kredytowania znajdziecie na blogu SalvusMoney.