Pożyczka z żyrantem online

Pożyczka z żyrantem online – cenne wskazówki i informacje

Niewielka zdolność kredytowa może stać na drodze do uzyskania gotówki. Banki i wiele firm pożyczkowych bazuje na informacjach znajdujących się w raportach BIK, KRD czy ERIF, które gromadzą, przechowują i przetwarzają dane o płatnikach. Choć nie zawsze mają one charakter negatywny, to mając opóźnienia w spłacie lub zbyt niskie dochody prawdopodobne jest, że będzie trzeba skorzystać z innych możliwości.

Dlaczego pożyczka z żyrantem online jest możliwa do uzyskania?

Kluczowym czynnikiem jest tutaj poręczyciel. Nie bez powodu firmy pożyczkowe udzielające pożyczek z żyrantem online mają spore wymagania nie tyle wobec pożyczkobiorcy, a przede wszystkim wobec gwaranta. Stanowi on bowiem zabezpieczenie instytucji udzielającej zobowiązanie – z jednej strony poświadcza solidność wnioskującego, z drugiej jest zabezpieczeniem na wypadek, gdyby jednak pożyczkobiorca przestał spłacać zobowiązanie. Wyjaśnia to art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., który jasno wskazuje, że:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.

Jakie wymagania musi spełniać żyrant? Kto może nim zostać?

  • Wiek od 18 do 75 lat, choć najczęściej spotykanym przedziałem jest od 25 do 65 lat.

  • Obywatelstwo polskie i zamieszkanie na terenie Polski.

  • Dobra zdolność kredytowa i/lub nieruchomość na własność. Większość firm pożyczkowych udzielających pożyczek z żyrantem wymaga tylko dobrej zdolności.

  • Żyrant nie może być w stanie upadłości konsumenckiej ani też nie może toczyć się wobec niego postępowanie w tej sprawie.

Często kryteria są bardziej rygorystyczne, jednak uzależnione jest to od indywidualnej oferty. Dobra wiadomość jest taka, że gwarantem nie musi być osoba z rodziny.

Więcej informacji finansowych znajdziecie pod tym adresem www gdzie również zapraszam.